Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nabór na wolne stanowisko pracy Piotr Kondracki 2016-12-15 09:26:36 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy Piotr Kondracki 2016-12-15 09:18:10 dodanie dokumentu
Przygotowanie i dowóz gorących posiłków(zupa z wkładką bądź drugie danie) do szkół Piotr Kondracki 2016-12-07 09:07:36 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia komisji ds naboru Piotr Kondracki 2016-03-30 15:10:22 dodanie dokumentu
Piotr Kondracki 2016-03-23 13:37:03 edycja dokumentu
Piotr Kondracki 2016-03-23 13:36:15 edycja dokumentu
Piotr Kondracki 2016-03-23 13:34:46 edycja dokumentu
Piotr Kondracki 2016-03-23 13:31:59 edycja dokumentu
Piotr Kondracki 2016-03-14 11:53:19 edycja dokumentu
Piotr Kondracki 2016-03-14 11:52:03 edycja dokumentu
Piotr Kondracki 2016-03-14 11:45:37 edycja dokumentu
Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych wart. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361 z poźn. zm.) Piotr Kondracki 2016-03-09 09:55:18 dodanie dokumentu
Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego Piotr Kondracki 2016-03-09 09:55:03 dodanie dokumentu
Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się. na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego Piotr Kondracki 2016-03-09 09:54:21 dodanie dokumentu
Wniosek o ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego Piotr Kondracki 2016-03-09 09:53:35 dodanie dokumentu
Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego Piotr Kondracki 2016-03-09 09:52:47 dodanie dokumentu
Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się. na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego Piotr Kondracki 2016-03-09 09:52:37 dodanie dokumentu
Wniosek o ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego Piotr Kondracki 2016-03-09 09:52:27 dodanie dokumentu
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Piotr Kondracki 2016-03-09 09:52:09 dodanie dokumentu
Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się. na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego Piotr Kondracki 2016-03-09 09:51:42 dodanie dokumentu
Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego Piotr Kondracki 2016-03-09 09:51:29 dodanie dokumentu
Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych wart. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361 z poźn. zm.) Piotr Kondracki 2016-03-09 09:51:15 dodanie dokumentu
informacje 500+ Piotr Kondracki 2016-03-09 09:50:52 edycja dokumentu
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Piotr Kondracki 2016-03-07 12:45:06 dodanie dokumentu
Deklaracja o wysokości dochodów Piotr Kondracki 2016-03-07 12:44:19 dodanie dokumentu
Zaświadczenie o wysokości dochodu Piotr Kondracki 2016-03-07 12:42:42 dodanie dokumentu
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego Piotr Kondracki 2016-03-07 12:41:24 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Piotr Kondracki 2016-03-07 12:28:54 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy Maria Łuczak 2016-03-07 12:15:26 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy Maria Łuczak 2016-03-07 12:10:55 dodanie dokumentu
informacje 500+ Piotr Kondracki 2016-03-04 12:04:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/87/2016 Rady Gminy Kutno z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Kutno na lata 2016-2018 Maria Łuczak 2016-02-04 11:30:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/86/2016 Rady Gminy Kutno z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kutno na lata 2016-2021". Maria Łuczak 2016-02-04 11:29:16 dodanie dokumentu
Przygotowanie i dowóz gorących posiłków(zupa z wkładką bądź drugie danie) do szkół Maria Łuczak 2015-12-02 14:46:54 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia komisji ds naboru Maria Łuczak 2015-10-07 12:42:30 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy Piotr Kondracki 2015-09-22 12:46:35 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2014 rok Maria Łuczak 2015-04-01 12:16:32 dodanie dokumentu
Przygotowanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Kutno Maria Łuczak 2014-12-05 09:18:49 dodanie dokumentu
Piotr Kondracki 2014-10-01 12:35:40 edycja dokumentu
KDR Piotr Kondracki 2014-10-01 12:32:36 edycja dokumentu