Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko pracy

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY- INSPEKTOR

 

KIEROWNIK GOPS W KUTNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTOR DS. OBSŁUGI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.

 

  1. Wymagania niezbędne

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- wykształcenie:

a/ wykształcenie wyższe (min. licencjat)

b/ preferowane wykształcenie określone w art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12-03-2004 roku

- kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- nieposzlakowana opinia

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie w GOPS

  1. Wymagania dodatkowe

- znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (znajomość programu „Rodzina 500 plus”)

- znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

- znajomość podstawowych informacji z ustawy o ochronie danych osobowych

- umiejętność pracy w zespole

  1. Zakres obowiązków

Prowadzenie postępowania zmierzającego do ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w tym m.in.:

- udzielanie informacji osobom zainteresowanym

- przyjmowanie wniosków wraz z niezbędną dokumentacją

- rejestrowanie spraw

- pozyskiwanie brakujących dokumentów (od wnioskodawców, odpowiednich urzędów – prowadzenie korespondencji w tej sprawie)

- przestrzeganie terminowości załatwiania spraw

- weryfikowanie uprawnień do świadczenia na podstawie posiadanej dokumentacji

- prowadzenie teczek świadczeniobiorcy

- weryfikacja uprawnień po zgłoszeniu przez świadczeniobiorcę zmian w sytuacji dochodowej i rodzinnej

- uchylenie wydanych decyzji

- prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń

- przygotowanie list wypłat, przelewów

- prowadzenie niezbędnych statystyk, gromadzenie danych do sprawozdań, analiza danych, w tym danych finansowych

- udział w szkoleniach

- konsultowanie spraw spornych i wątpliwych z przełożonym lub radcą prawnym

- inne zadania zlecone przez przełożonego

  1. Warunki pracy i płacy

- wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 398) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników GOPS,

- miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno

 

  1. Wymagane dokumenty

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2) list motywacyjny i CV,

3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,

4) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002r, poz. 926 z poźn.zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

  1. Termin i miejsce składania dokumentów

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno w terminie do 18-03-2016 roku. Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „KONKURS – POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI”. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.gops.gminakutno.pl

 

Maria Łuczak

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Kutnie

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Nabor.pdf (PDF, 879.35Kb) 2016-03-07 12:10:55 438 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Łuczak 07-03-2016 12:10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Łuczak 07-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Maria Łuczak 07-03-2016 12:15:26