Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja dla Klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie - obowiązek informacyjny RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, reprezentowany przez Kierownika GOPS w Kutnie, Regon: 610203343
siedziba: 99-300 Kutno, ul. Wincentego Witosa 1
tel: 24 355 70 22 , e-mail: gops@gminakutno.pl

2. Z Inspektorem ochrony danych w GOPS w Kutnie można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@gminakutno.pl  lub listownie na powyżej podany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody:
a) przepisy prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
b) zawarcie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Cele przetwarzania danych osobowych:
a) wypełnienie przez nas obowiązku prawnego, tj. realizacja zadań określonych w przepisach branżowych,
b) realizacja umów zawartych z osobami fizycznymi, podmiotami, kontrahentami,
c) w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 5 będziemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe wyłącznie:
a) naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
b) podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy wykonywanie naszych zadań (np. w zakresie obsługi prawnej urzędu),
c) innym organom administracji państwowej lub samorządowej, jeśli zobowiązują nas do tego przepisy prawa.
7. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 3 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
8. W związku z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, w pozostałych przypadkach, w których przetwarzamy dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,
d) ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.
9. W przypadkach, w których przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to warunkiem zawarcia umowy.
11. W sytuacji gdy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie Pana/Pani zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia przez nas dalszych czynności.
12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
13. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

 


*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Klauzula informacyjna RODO dla klientów.pdf (, 327.47Kb) 2020-10-20 10:56:53 192 razy
2 klauzula.pdf (, 1.27Mb) 2019-07-11 11:37:17 160 razy
3 25_06_2018_12_55_40_Klauzula_GOPS.docx (DOCX, 13.94Kb) 2018-06-25 12:55:40 117 razy
4 25_06_2018_12_55_40_Klauzula_GOPS.pdf (PDF, 175.32Kb) 2018-06-25 12:55:40 119 razy
5 Klauzula GOPS.pdf (PDF, 178.61Kb) 2018-05-25 09:09:03 90 razy
6 Klauzula GOPS.docx (DOCX, 14.35Kb) 2018-05-25 09:07:39 54 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 25-05-2018 09:07:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Przybylska 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Joanna Przybylska 14-07-2023 11:01:54