Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia 08 sierpnia 2018 roku Piotr Kondracki 2018-08-10 10:47:30 dodanie dokumentu
Porozumienie Nr 2/2018 Zawarte w dniu 8 sierpnia 2018 roku Piotr Kondracki 2018-08-10 10:46:57 dodanie dokumentu
Informacja dla Klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Piotr Kondracki 2018-06-25 12:56:06 edycja dokumentu
Informacja dla Klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Piotr Kondracki 2018-06-25 12:55:56 edycja dokumentu
Informacja dla Klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Piotr Kondracki 2018-06-25 12:55:40 edycja dokumentu
Informacja dla Klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Piotr Kondracki 2018-06-25 12:55:24 usunięcie załacznika
Informacja dla Klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Piotr Kondracki 2018-06-25 12:55:20 usunięcie załacznika
Informacja dla Klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Piotr Kondracki 2018-05-25 09:09:03 edycja dokumentu
Informacja dla Klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Piotr Kondracki 2018-05-25 09:07:39 dodanie dokumentu
Inspektorem Ochrony Danych Piotr Kondracki 2018-05-25 09:07:07 edycja dokumentu
Inspektorem Ochrony Danych Piotr Kondracki 2018-05-25 08:59:09 edycja dokumentu
Inspektorem Ochrony Danych Piotr Kondracki 2018-05-25 08:58:39 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2017 Maria Łuczak 2018-04-03 12:55:49 dodanie dokumentu
Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół z terenu gminy Kutno Maria Łuczak 2017-12-11 09:34:27 dodanie dokumentu
KARTA PRAW RODZINY Maria Łuczak 2017-10-16 12:28:34 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy Piotr Kondracki 2016-12-15 09:26:36 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy Piotr Kondracki 2016-12-15 09:18:10 dodanie dokumentu
Przygotowanie i dowóz gorących posiłków(zupa z wkładką bądź drugie danie) do szkół Piotr Kondracki 2016-12-07 09:07:36 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia komisji ds naboru Piotr Kondracki 2016-03-30 15:10:22 dodanie dokumentu
Piotr Kondracki 2016-03-23 13:37:03 edycja dokumentu
Piotr Kondracki 2016-03-23 13:36:15 edycja dokumentu
Piotr Kondracki 2016-03-23 13:34:46 edycja dokumentu
Piotr Kondracki 2016-03-23 13:31:59 edycja dokumentu
Piotr Kondracki 2016-03-14 11:53:19 edycja dokumentu
Piotr Kondracki 2016-03-14 11:52:03 edycja dokumentu
Piotr Kondracki 2016-03-14 11:45:37 edycja dokumentu
Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych wart. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361 z poźn. zm.) Piotr Kondracki 2016-03-09 09:55:18 dodanie dokumentu
Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego Piotr Kondracki 2016-03-09 09:55:03 dodanie dokumentu
Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się. na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego Piotr Kondracki 2016-03-09 09:54:21 dodanie dokumentu
Wniosek o ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego Piotr Kondracki 2016-03-09 09:53:35 dodanie dokumentu
Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego Piotr Kondracki 2016-03-09 09:52:47 dodanie dokumentu
Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się. na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego Piotr Kondracki 2016-03-09 09:52:37 dodanie dokumentu
Wniosek o ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego Piotr Kondracki 2016-03-09 09:52:27 dodanie dokumentu
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Piotr Kondracki 2016-03-09 09:52:09 dodanie dokumentu
Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się. na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego Piotr Kondracki 2016-03-09 09:51:42 dodanie dokumentu
Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego Piotr Kondracki 2016-03-09 09:51:29 dodanie dokumentu
Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych wart. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361 z poźn. zm.) Piotr Kondracki 2016-03-09 09:51:15 dodanie dokumentu
informacje 500+ Piotr Kondracki 2016-03-09 09:50:52 edycja dokumentu
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Piotr Kondracki 2016-03-07 12:45:06 dodanie dokumentu
Deklaracja o wysokości dochodów Piotr Kondracki 2016-03-07 12:44:19 dodanie dokumentu